Nhìn đôi vợ chồng Đức và Thu, 'không ai có thể đoán được họ đã qua tuổi tứ tuần và đã sống hạnh phúc với nhau 17 năm nay. Cách…
Continue Reading